Povratak na početnu stranicuPovratak na početnu stranicu
           
PAD "Nova Budućnost" - Bilansi 2008.

- Finansijski izveštaj za poslovnu 2008. godinu sa mišljenjem revizora i napomenama uz finansijske izveštaje >>

- Konsolidovani finansijski izveštaj za poslovnu 2008. godinu sa mišljenjem revizora i napomenama uz finansijske izveštaje >>

Opšti podaci:

- Pun naziv preduzeća - Poljoprivredno akcionarsko društvo Nova Budućnost Žarkovac
Maksima Gorkog 2

- Skraćeni naziv - PAD Nova Budućnost Žarkovac

- Sedište preduzeća - 22424 Žarkovac, Maksima Gorkog 2

- Godina osnivanja - 1952.

- Matični broj - 08237930

- PIB - 101 916 468

- Razvrstano u grupu srednjih pravnih lica - mešovita

- Broj zaposlenih - u 2008. godini

- Osnovna delatnost - gajenje žita i drugih useva i zasada

- Tekući račun - 355-1000979-20

- Telefoni - (+381 22) 444-118, 444-162

- Generalni direktor - Mićo Zoljić

 


  Copyright © 2008," Nova Budućnost ", Žarkovac. All rights reserved. Design by AlfaSoft DOO