Povratak na poèetnu stranicuPovratak na poèetnu stranicu
           
POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO "NOVA BUDUĆNOST" DOO - Kontakt

Naziv firme: POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO "NOVA BUDUĆNOST" DOO
Skraćeni naziv: "NOVA BUDUĆNOST" DOO

Adresa: Maksima Gorkog 2 A, 22434 Žarkovac
Telefoni: +381 22 2444-118, 2444-188, 2444-162, 2444-205
Faks: +381 22 2444-065
E-mail: sekretar@novabuducnost.co.rs
E-mail: dragisa@novabuducnost.co.rs

Ovlašćeno lice: Direktor - Milan Živanović
PIB: 101916468
Matični broj: 08237930
Šifra delatnosti: 01110
Registarski broj: 22908237930
Obveznik PDV-a: Da
Broj potvrde: 128297899 od 01.01.2005.
Tekući računi:
Sberbank: 285-1001000001662-77
Banka intesa: 160-931231-80
Euro Banka : 250-2140001235030-89
Vojvođanska banka: 355-1000979-20
  Copyright © 2008,"Nova Budućnost", Žarkovac. All rights reserved. Design by AlfaSoft DOO