Povratak na početnu stranicuPovratak na početnu stranicu
           
PAD "Nova Budućnost" - Bilansi 2012.

Polugodišnji finansijski izveštaj za poslovnu 2012. godinu


- Bilans stanja

- Bilans uspeha

- Izveštaj o tokovima gotovine

- Izveštaj o promenama na kapitalu

- Napomene uz finansijski izveštaj


Opšti podaci:

 • Pun naziv preduzeća - Poljoprivredno akcionarsko društvo Nova Budućnost Žarkovac
  Maksima Gorkog 2
 • Skraćeni naziv - PAD Nova Budućnost Žarkovac
 • Sedište preduzeća - 22424 Žarkovac, Maksima Gorkog 2
 • Godina osnivanja - 1952.
 • Matični broj - 08237930
 • PIB - 101 916 468
 • Razvrstano u grupu srednjih pravnih lica - privatna
 • Broj zaposlenih - u 2010. godini
 • Osnovna delatnost - gajenje žita i drugih useva i zasada
 • Tekući račun - 355-1000979-20
 • Telefoni - (+381 22) 444-118, 444-162
 • Generalni direktor - Mihal Hric

  Copyright © 2008, "Nova Budućnost", Žarkovac. All rights reserved. Design by AlfaSoft DOO